Marcin Tomczak

Marcin Tomczak

chórmistrz, dyrygent, wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Prorektor ds. artystycznych i studenckich Akademii Muzycznej w Gdańsku (2005-2012) oraz kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej (2005-2008, 2012-2016), i obecnie Dyrektor artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej gdańskiej Akademii Muzycznej.
Od 1992 roku, dyrygent i dyrektor artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, z którym zdobył liczne
Grand Prix krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych oraz złote medale na olimpiadach chóralnych w Busan (Korea Południowa 2002), Bremie (Niemcy 2004), Xiamen (Chiny 2006), Rydze (Łotwa 2014). Z zespołem odbył liczne tournée koncertowe w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji.
Laureat wielu indywidualnych nagród dyrygenckich (Polska 1999, Korea 2002, Czechy 2005, 2008) – ostatnio na XV
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2016), Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu. Wyróżniany za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki, kultury i sztuki, inicjator i współrealizator wielu projektów kulturalnych. Pomysłodawca cyklu koncertów „Muzyczne wtorki na Uniwersytecie”, podczas których studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku prezentują swoje umiejętności na scenie teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego.
Autorytet w dziedzinie muzyki chóralnej, zapraszany do prac Jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów
chóralnych (Grecja, Włochy, Litwa, Słowacja, Macedonia, Rumunia). Od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora artystycznego oraz Przewodniczącego Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat Sopot“.