ZPiT UG Jantar

ZPiT UG Jantar

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”
działa od 1970 roku. Zrzesza on studentów i absolwentów
Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych trójmiejskich uczelni. Obecnie zespół składa się z grupy tanecznej, grupy wokalnej i
kapeli. Bogaty repertuar „JANTARA” zawiera m.in. tańce kaszubskie, lubelskie, krakowskie, łowickie i rzeszowskie.
„JANTAR” znany jest zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – koncertował na festiwalach w Niemczech, Hiszpanii,
Francji, Turcji, Danii, Anglii, Szwajcarii, Norwegii, Słowenii, Irlandii, Bułgarii i Holandii, gdzie zdobywał uznanie i liczne
nagrody. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych festiwali w Cantonigros (Hiszpania), Neuchatel (Szwajcaria),
Gemenos (Francja), Middlesbrough (Anglia), Istambuł (Turcja) oraz drugie miejsce na XXIII Międzynarodowym Festiwalu
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4cf0-b8cf-664d
strona 11 z 23
Chórów i Folkloru Lindenholzhausen (Niemcy). Zespół aż trzykrotnie zajął I miejsce na Festiwalu Talentów Tanecznych czy
na festiwalu Folkloru Ziem Polski Północnej; I miejsce, trzykrotnie II i III miejsce (w różnych kategoriach) na
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu; dwukrotnie III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Ostatnim dużym osiągnięciem jest I miejsce na Przeglądzie Regionalnym Festiwalu
Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA 2010. W roku 2005 kadra prowadząca i członkowie zespołu za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie rozwijania kultury studenckiej i kultywowanie tradycji tańca ludowego otrzymali z rąk JM Rektora
UG Medale Uniwersytetu Gdańskiego – najwyższe honorowe wyróżnienie dla członków społeczności akademickiej. W
2006 roku, po otrzymaniu pozytywnej oceny od Komisji Artystycznej, „JANTAR” wstąpił w szeregi Polskiej Sekcji CIOFF –
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Do sukcesów zespołu można zaliczyć
także nagranie w 1997 roku kasety z programem kolędowym oraz trzech płyt: w roku 2002 i 2010 z piosenkami z różnych
regionów Polski oraz w roku 2003 z kolędami i pastorałkami.