Eugeniusz Bodo

Eugeniusz Bodo

Eugeniusz Bodo (1899 – 1943)
Właściwie to Bohdan Eugène Junod, znany jako Eugeniusz Bodo. Urodzony w 1899 roku w Genewie, zmarły podczas II wojny światowej w 1943 roku w łagrze w Kotłasie. Polski aktor filmowy, rewiowy oraz teatralny, reżyser i producent filmowy. Syn Polki i Szwajcara. Ciekawostkę może stanowić fakt, iż pseudonim artystyczny artysty wywodzi się z pierwszych sylab imion jego imienia, czyli Bohdan oraz imion jego matki tj. Jadwiga Anna Dorota.
We wrześniu 1939 roku, uciekając przed wojną przeniósł się do Lwowa, gdzie zamieszkał w pobliskich Brzuchowicach. Po ataku III Rzeszy na ZSRR został aresztowany przez NKWD, wywieziony do Moskwy oraz osadzony w więzieniu. Decyzją specjalnej narady przy NKWD został skazany na 5 lat ciężkiego obozu wychowawczego, jako element społecznie niebezpieczny. O uwolnienie aktora starali się w imieniu ambasady polskiej Stanisław Kot oraz Tadeusz Romer. Jednak ze względu na szwajcarskie obywatelstwo Bodo, władze ZSRR nie wyraziły na to zgody, z tego samego powodu też nie objęła go amnestia dla obywateli polskich.

Źródło:
Filip Gańczak. Szwajcar, czyli szpion. „Biuletyn IPN „pamięć.pl””. 10 (19), s. 22-26, październik 2013.