Roman Palester

Roman Palester

Roman Palester (1907 – 1989) – kompozytor ukraińskiego pochodzenia. Podczas II wojny światowej, w 1940 roku przebywał w Warszawie, m.in. przez 6 tygodni był więziony na Pawiaku. Podczas Powstania Warszawskiego utracił większość partytur. W latach 1945-47 był profesorem kompozycji w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, a od maja do sierpnia 1945 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. Uważany był wówczas za jednego z najwybitniejszych ówczesnych kompozytorów polskich, co potwierdzały kolejne nagrody oraz liczne wykonania jego muzyki w Polsce i za granicą. W 1947 zdecydował się na stałą emigrację. W latach 1952-1972 mieszkał w Monachium i pracował jako kierownik działu kulturalnego polskiej sekcji Radia „Wolna Europa”. Po wyjeździe z Polski nazwisko i dorobek Palestra zostały usunięte z krajowych publikacji aż do roku 1977, gdy Związek Kompozytorów Polskich doprowadził do uchylenia zapisu cenzury.

Źródła:
https://pwm.com.pl/pl/kompozytorzy_i_autorzy/5118/roman-palester/index.html
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/roman-palester/
https://culture.pl/pl/tworca/roman-palester